Klubbens historia

Svenska silky terrier ringens historia

Svenska Silky Terrier Ringen (SSTR) bildades vis Stockholmsutställningen i november 1980. Det första årsmötet hölls i Västerås i man 1981. Rasklubben växte snabbt. I december 1987 hade man 150 medlemmar, vilket märkligt nog är fler än i dagsläget. SSTR anslöts till Specialklubben för Sällskaps. och Dvärghundar och vidare till Svenska kennelklubben.

Gun Örtblad, Coanilos Kennel, blev föreningens görsta ordförande. Hon var den starka drivkraften vid bildandet av rasklubben. Flera deltog i arbetet med uppstarten 1980 exempelvis Gun-Britt Hjelm, Samiras Kennel, Hildur Reinkaitis, Swedehills Kennel, Ann-Sofi Zeisig-Ekström, Funny Dog’s Kennel och GUnnel Odlare, Eraldos Kennel.

Självfallet skulle man anordna rasspecialer – inofficiella utställningar. Den första hölls i Uppsala på 1981. Sedan dess hålls de en rasspecial varje år. Här ges tillfälle att sprida information om silkyn.

En tidning var ett måste. Hur skulle man annars kunna nå uppfödare och silkyägare landet runt? Detta var långt före Internet och sociala medier, så tidningen hade stor betydelse. Den hette först Silky Bladet. Detta ändrades till Silky Terriern, vilket tidningen heter än idag. Den utkommer tre gånger per år och distribueras både till medlemmar och intressenter. Mycket energi läggs på, att denna tidning ska ha fakta, information samt vara en intresseväckare för den, som ännu inte har upptäckte silkyn. Det tar alltid tid och kraft att engagera sig i vilken förening det vara månde. Då SSTR är en jämförelsevis liten klubb i hundvärlden, krävs det än mer av dem, som är entusiaster.

Dagens styrelse arbetar mycket via kommittéer med ansvar att rapportera från sin verksamhet vid varje styrelsesammanträde. Det krävs ett sammanhållande kitt, en respekt och ett förtroende för varandras uppdrag, erfarenhet och kunskap för att skapa en gemensam framtidstro, där silkyn får ta plats. Ledstjärnan är silkyns framtid. Det är silkyn man jobbar för.

Årets silky

Silkyn har utmärkt sig inom ett flertal områden som rallylydnad, lydnad, agility och viltspår. Allt är av intresse. År 2014 utsågs en champion i viltspår. Och de lär blir fler silky terrier champions som kommer att ta plats, när man ser till alla olika grenar osom erbjuds. Varje år utses Årets Silky. Det senaste året korades även Årets Viltsspårssily.

En numerärt liten ras

Silkyn är en utrotningshotad ras i Sverige. Den räknas till Numerärt Små Terrierraser (NSTK). År 2014 föddes här enbart ett fåtal valpar. Därför planeras aktiviteter tillsammans med andra rasklubbar för att få ett tillräckligt stort antal deltagare.

Samtidigt är man mycket aktiv i föreningen och vill visa upp silkyn, där så är lämpligt. Vid Malmöutställningen brukar SSTR exempelvis delta med en egen rasmonter. Och inte minst! – för andra året i rad står denna lilla klubb som arrangör för en inofficiell utställning i Landskrona. Alla raser välkomnas. Förra året anmäldes 150 hundar. Så SSTR  jobbar ihärdigt för att sätta silkyn på kartan i Sveriges hundvärld.

Publicerad i Terrier Posten Nr 2 2015, författare Catharina Perlenius