Styrelsen 2023

Konstituerande aug, 2023

Ordförande
Anna Andersson
ordforande.sstr@gmail.com

Vice Ordförande
Dennis Gustafsson 
viceordforande.sstr@gmail.com

Sekreterare
Susanne Klatzkow
sekreterare.sstr@gmail.com

Adjungerad Kassör/extern
Lena Larson 
kassor.sstr@gmail.com 

Ledamötot
Joy Fylking
presstops@outlook.com

Adjungerad Ledamot
Björn Einarsson 
bjorn-einarsson@telia.com

Suppleant 1
Eva Allrin
kennellillgarden@hotmail.com

Suppleant 2
Vakant 

Revisorer
Per-Martin Björnemark
bloremark@gmail.com

Pelle Hellrönn

pellebaver@gmail.com


Revisor suppleant 1
Berit Uhlen-Svensson

Revisor suppleant 2
Mariana Mårtensson

Valberedning
Helené Fridh (sammankallande)
bokella1@gmail.com

Paula Viik
paulaviik968@gmail.com

Facebook
Dennis Gustavsson
viceordforande.sstr@gmail.com

Webmaster
SSTR_webmaster@outlook.com