Valpförmedlare

Har du funderingar på att ta en valpkull eller låna ut din hanhund till avel? Läs detta först http://www.skk.se/uppfodning/avel-och-uppfodning/infor-din-forsta-valpkull-/

Vi rekommenderar att du läser igenom Silky terrier klubbens RAS (RasSpecifik Avelsstrategi) för att bättre sätta dig in i rasens avelssituation.

Tiken ska vara minst 18 månader innan parning enligt Jordbruksverkets lag

Vill du ha valphänvisning är du välkommen med information om din kull när din tik är parad, kontakta vår valpförmedlare.

Naturligtvis måste du vara medlem av rasklubben.

Poppis & Seli tikvalpar
Foto: Marianne Blomqvist