ÅRSMÖTE

Välkomna till SSTR’s digitala årsmöte 2024 den 17 mars kl 11.00.

Årsmötet kommer äga rum via ZOOM (ingen app krävs). Sista anmälningsdagen är den 12/3. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 7/3. Motioner och Intresseanmälan sker till sekreterare.sstr@gmail.com. Skriv ditt för- och efternamn samt mailadress, så vi kan skicka länk till mötet och möteshandlingar. Medlemskapet måste vara löst innan.

// Välkomna Styrelsen