Föreningen

Förtroendevalda:
Ordförande, vice ordförande, sekreterare, ledamöter, suppleanter, kassör revisorer, revisors suppleanter och valberedning.

Klicka HÄR för att läsa mer om vem som innehar respektive post.

Övriga funktioner:
Redaktör med redaktionen, ansvarig för Facebook och webmaster ansvarig för hemsidan.