Föreningen

Förtroendevalda 2018

Ordförande                                                    Vice Ordförande

Catharina Perlenius                                                   Paula Viik
Oxerödsgatan 28                                                        Valsvägen 5B
422 43 Hisings Backa                                                464 60 Åsensbruk
070-55 61 520                                                             0708-802203
c_perlenius@hotmail.com                                       paula@paulaviik.se

Sekreterare

Björn Einarsson
Gamla Landsvägen 29 c
686 95 Västra Ämtervik
0738-10 80 90
bjorn-einarsson@telia.com

 Ledamöter

Anders Ringström
Hyacintvägen 17
311 33 Falkenberg
070-7270231
awringstrom@gmail.com

Eva Allrin
Klockaregården 8
235 37 Vellinge
040-422391
kennellillgarden@hotmail.com

Ann-Berit Sörensen
Birger Jarlsgatan 122  lgh 1101
114 20 Stockholm
08-152 438, 0707-340858
ann-berit.sorensen@comhem.se

Lucia Gomes
Högbergsvägen 9
737 33 Fagersta
0706-5026 69
lucia.gomes@telia.com

Suppleanter

Lars Nordenhielm
Angelskogsvägen 12 lgh 1001
372 38 Ronneby
0457-15270, 0730-32 50 77
goranmark@hotmail.com

Kicki Granholm
Kryddgatan 34
465 31 Nossebro
070-67 67 381
kicki@kickiart.se

Kassör – vakant

Valberedning

Britta Samuelsson ( sammankallande)
Idelundsvägen 55
43972 Fjärås
0706-2906 30
silky.samuelsson@hotmail.com

Webmaster

Kicki Westergren
kicki@vincea.se