Styrelsen 2024

Ordförande
Anna Andersson
ordforande.sstr@gmail.com

Vice Ordförande
Britta Samuelsson 
viceordforande.sstr@gmail.com

Sekreterare
Björn Einarsson
sekreterare.sstr@gmail.com

Adjungerad Kassör/extern
Marie Callert
kassor.sstr@gmail.com 

Ledamot
Ann-Berit Sörensen
annberitsorensen@gmail.com

Ledamot
Björn Einarsson 
bjorn-einarsson@telia.com

Suppleant 1
Eva Allrin
kennellillgarden@hotmail.com

Suppleant 2
Birgitta Wiklund

bibbi.wiklund@gmail.com

Revisorer
Per-Martin Björnemark
bloremark@gmail.com

Pelle Hellrönn

pellebaver@gmail.com


Revisor suppleant 1
Berit Uhlen-Svensson

Revisor suppleant 2
Mariana Mårtensson

Valberedning
Paula Viik (sammankallande)
paulaviik968@gmail.com

Facebook
Birgitta Wiklund, Björn Einarsson & Josephine Allrin

Webmaster
SSTR_webmaster@outlook.com