Välkommen till Svenska Silky Terrier Ringen!

Information in English
Anders Ringström, mobile +46 (0)707 27 02 31 or mail awringstrom@gmail.com