Information ang årsmöte

SSTR:s Årsmöte och Uppfödarmöte den 22 mars 2020 fick ställas in på grund av rådande Coronavirus.

Vid styrelsemötet den 23 april 2020 beslutade man att avvakta med ett nytt datum i väntan på direktiv från SKK, SvTek och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Nästa styrelsemöte hålls den 28 maj 2020. Om inte förr förväntas det, att det då ska finnas möjligheter att fastställa ett nytt datum.

Catharina Perlenius
/ordförande SSTR/