Hej medlemmar!

Valberedningen har bett mig att skriva dessa rader med en önskan om att ni som eventuellt kan tänka er att ingå i en kommande styrelse kontaktar Britta Samuelsson på e-post silky.samuelsson@hotmail.com

Ni tycker kanske att detta önskemål kommer tidigt, men det är bra att vara ute i god tid. Tiden går ju snabbt. Det är snart dags för ett årsmöte.

Med förhoppningar om många förslag.

E.U
Björn Einarsson
Sekreterare SSTR