EXTRA ÅRSMÖTE 2023

SVENSKA SILKY TERRIER RINGEN
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
SSTR bjuder in klubbens medlemmar till ett
EXTRA ÅRSMÖTE 1 November kl 19.00
digitalt

Med anledning av att styrelsen inte längre har någon ordförande, bjuder styrelsen in till ett extra årsmöte för att välja in en ny.

Mötet kommer enbart att gälla för röstning av ny ordförande, som kommer sitta fram till ordinarie årsmöte 2024.

Extra årsmöte kommer att ske digitalt via Zoom,
länk skickas per e-post för alla som föranmält sig senast 31/10
till
sekreterare.sstr@gmail.com

Välkomna / Styrelsen
(PM i PDF-format)