Välkomna till uppfödarmöte 4/1-23!

Uppfödarmötet hålls digitalt den 4 januari 2023 kl 18:30.
Du skickar in din anmälan till silkyvalp@gmail.com senast den den 2 januari 2023
Efter inskickad anmälan får du en länk till det digitala mötet.
Vid tiden för mötesdagen, klickar du på länken och ansluter dig till mötet.

Kära uppfödare!

På uppdrag av styrelsen har vi blivit tillfrågade att hjälpa till med att påbörja ett arbete med att främja rasen och avel i samarbete med uppfödarna. Vi har tackat ja till uppgiften fram tills nästa årsmöte med eventuellt fortsatt arbete efter de. Arbetsgruppen består av Dennis Gustafsson, Joy fylking och Josephine Allrin.

Vi gör nu ett nytt avstamp för att jobba upp stadgar och förslag till en bättre framtid för rasen samt hur vi tillsammans kan titta på en viktig agenda och struktur för att främja både rasen och avelsarbetet. Alla är oerhört viktiga för Silky terrierns framtid då vi är en numerärt liten ras med ett lågt antal födda valpar och även antalet uppfödare är lågt.

Vi hoppas ni kan ta er tid för att ansluta till mötet. Tanken är att mötet skall vara max 90 minuter och vi håller oss till de punkter som är satta och utökar med viktiga diskussioner efter hand och önskemål. Vi kommer att göra minnesanteckningar som styrelsen får ta del av.

P.S. Anslut i god tid till mötet, så att ni vet att all elektronikutrustning fungerar.

Mötespunkter:

  • Förslag ,behov, önskemål om avelsfrågor kring rasklubbens rekommendation av uppfödare/valpar
  • Annonsering av valpar
  • Digitala hälsoenkäter
  • BPH
  • Hälsoundersökningar ögon/knä
  • RAS
  • Punkter att ta upp på nästa möte
  • Aktiviteter Nytt möte (datum)
  • Datum för nytt möte

Varmt välkomna Dennis, Joy och Josephine